Poézia, hudba a výtvarné umenie


Polslovo 18. 4. 2012

Daniel Hevier ako hosť Dušana Juneka - Hymna pre Polslovo

Daniel Hevier hrá a spieva hymnu, ktorú zložil pre cyklus rozhovorov Dušana Juneka s hosťami "Polslova" v Poľskom inštitúte v Bratislave. Každá hymna má v sebe okrem všeobecnej časti aj niekoľko slôh, ktoré sa týkajú konkrétneho hosťa. V tomto prípade bol hosťom Jozef Piaček. Performance sa konala 18. 4. 2012.

Marek Piaček ako hosť Dušana Juneka - klavírne skladby

Make a Free Website with Yola.