Zdroje filozofických poznatkov


Výber sa pokúša o čo najširšiu svetonázorovú paletu online filozofických zdrojov v intenciách 7. tézy synkriticizmu.


A

A Dictionary of Philosophical Terms and Names - slovník filozofických termínov a mien (v angličtine).

Archives and Indexes - množstvo odkazov na online filozofické texty (v angličtine).

Atheneum Library of Philosophy - knižnica filozofických textov (v angličtine).

B

Baldwin, J. M.: Dictionary of Philosophy and Psychology - klasické dielo z oblasti filozofickej referenčnej literatúry (v angličtine; zatiaľ spracované po písmeno O).

Biblioteka - množstvo online filozofických textov v angličtine a ruštine.

Brill's New Pauly - Philosophy - vstupy do antickej filozofie v kontexte kultúry (v angličtine).

Britannica Online Encyclopedia - všeobecná encyklopédia v anglickom jazyku zahrnujúca aj obsažné články týkajúce sa filozofie.

Buddha Dhamma - The Philosophy of Buddhism - texty o buddhistických filozofémach (v angličtine).

C

caramba! - odkazy na zdroje filozofických poznatkov v češtine i v ďalších jazykoch.

Corazzon, R.: Theory and History of Ontology - bohatý zdroj údajov o štruktúre, obsahu a dejinách základnej filozofickej disciplíny - ontológie (resp. metafyziky).

D

Dictionary of Islamic Philosophical Terms - slovník termínov islamskej filozofie.

Dvořák, P. (sest.): Stránka užitečných odkazů/Useful links - stránka zahrnujúca odkazy aj na zdroje filozofických online textov.

E

Eastern and Western Philosophy - prehľad o východnej a západnej filozofii a ich porovnávanie (v angličtine).

Eisler, R.: Kant-Lexikon (1930) - prehľad a výklad termínov Kantovej filozofie v nemčine.

Eisler, R.: Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1904) - slovník filozofických pojmov v nemeckom jazyku.

Enciklopedija epistemologii i filosofii nauki - encyklopédia epistemológie (teórie poznania) a filozofie vedy (v ruštine).

Encyclopaedia Judaica - encyklopédia judaizmu vrátane rozsiahlych hesiel filozofických (v angličtine).

Encyclopedia of Marxism - encyklopédia marxizmu; zahrmuje aj mimomarxistické texty (okrem angličtiny aj čiastočné verzie v slovenčine, češtine a ďalších jazykoch).

EpistemeLinks. Philosophy Resources on the Internet - zdroje filozofie na internete (v angličtine).

F

Filosof.cz: Odkazy - virtuální knihovny ... - komentované odkazy na zdroje filozofických textov.

Filosofskaja enciklopedija - filozofická enciklopédia v ruskom jazyku.

Filozófiaportál - maďarský filozofický portál vo Wikipédii.

Filozofie ǀ info.edu.cz - komentované odkazy na zdroje filozofických textov.

G

Gallica - digitálna knižnica vrátane filozofických textov (okrem pôvodnej francúzskej aj ďalšie jazykové verzie - anglická (táto sa tu spustí po kliknutí), nemecká etc.).

H

Hindupedia, the Hindu Encyclopedia - encyklopédia hinduizmu v angličtine; zahrnuje početné heslá z indickej filozofie.

Hochstein, E. (Ed.): Dictionary of Philosophy of Mind - slovník filozofie mysle (v angličtine).

Ch

Chalmers, D. (comp.): People with online papers in philosophy - online filozofické state v anglickom jazyku.

Chinese philosophy, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy - rozsiahle online prístupné heslo o čínskej filozofii v angličtine.

I

Importance Of Philosophy - abecedne i tematicky zoradené články o zásadných filozofických témach (v angličtine).

Internet Encyclopedia of Philosophy - encyklopédia filozofie v anglickom jazyku.

K

Kirchner, F.: Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe (1907) - slovník základných filozofických pojmov (v nemčine).

L

Links to Other Philosophy Sites - odkazy na bohaté zdroje filozofických textov.

M

Manuale di Storia della Filosofia medievale - tu odkaz na anglickú verziu hypertextovej príručky dejín stredovekej filozofie.

Möller, P.: philolex - Eine Mischung aus Philosophie-Lexikon und Kleiner Weltgeschichte der Philosophie - lexikón filozofie v nemeckom jazyku.

O

Online-Wörterbuch zur Semantik und Pragmatik - slovník sémantiky a pragmatiky v nemeckom jazyku.

ORIENTALIA. Eastern Philosophy, Religion and Culture - popri filozofických heslách odkazy na encyklopédie ázijskej filozofie (v angličtine).

P

Perseus Digital Library - bohaté zdroje k štúdiu antickej filozofie v angličtine, vrátane starogréckych a latinských textov.

Philosophy, in: dmoz open directory project - bohatý zdroj odkazov na filozofické disciplíny a kontinetálne filozofie (v angličtine).

Philosophy around the Web - zdroje filozofie na internete (v angličtine).

Philosophy Documentation Center - významný portál online článkov a ďalších zdrojov (v angličtine a ďalších jazykoch).

Philosophy Index - stránka venovaná štúdiu filozofie a filozofov (v angličtine).

Philosophy Links at Yahoo! - odkazy na filozofické zdroje (v angličtine).

Philosophy Pages - filozofické stránky (v angličtine).

Philosophy Resources, in: Central Michigan University - množstvo odkazov na online filozofické texty a iné služby dôležité pre filozofické skúmania (v angličtine).

Philosophy Sites by Topic - tematicky členené filozofické stránky (v angličtine).

Philosophy Study Tools - študijné materiály.

PhilPapers: Online Research in Philosophy - filozofické state v angličtine.

PhilSci Archive - online filozofické štúdie v angličtine.

Piaček, J. & Kravčík, M.: FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. Verzia 4.1 (1999) - v súčasnosti sa rozvíja pod titulom PSF.

Portail de la philosophie - francúzsky filozofický portál vo Wikipédii.

Portál:Filosofie - slúži ako úvod do filozofie a súvisiacich tém na českej Wikipédii.  Podáva prehľad o významných filozofoch, filozofických disciplinach a prúdoch.

Portal:Filosofija - ruský filozofický portál.

Portal:Philosophie - nemecký filozofický portál.

Portal:Philosophy - anglický filozofický portál vo Wikipédii.

Prameny k antické a středověké filosofie na webu - komentované odkazy na zdroje filozofických poznatkov.

R

Rojka, Ľ.: Linky - odkazy na zdroje filozofických textov.

Runes, D. D.: Dictionary of Philosophy (1942) - online slovník filozofie (v angličtine).

S

Saint-Andre, P.: The Ism Book - slovník filozofických smerov; rýchla štručná infromácia o smeroch a koncepciách vo filozofii (v angličtine).

Semantic Links - odkazy na zdroje poznatkov týkajúcich sa najmä sémantiky a pragmatiky v nemčine a angličtine.

Slovník českých filosofů - zahrnuje aj články o slovenských filozofoch.

Stanford Encyclopedia of Philosophy - encyklopédia filozofie (v angličtine).

Suber, P.: Guide to Philosophy on the Internet - sprievodca filozofiou na internete (v angličtine).

T

The Basics of Philosophy - prehľad o celej problematike filozofie (v angličtine).

The Catholic Encyclopedia - anglická katolícka encyklopédia o. i. s množstvom obsažných hesiel týkajúcich sa filozofie.

W

What are the best philosophy resources?  - najlepšie zdroje filozofických poznatkov? (v angličtine)

Wiener, Ph. (ed.): Dictionary of the History of Ideas - rozsiahle state z dejín ideí (v angličtine).


< Späť na začiatok webstránky

 

Táto miniaplikácia umožňuje ďalšie prehľadávanie online textov.


Make a Free Website with Yola.